Beard trends: Classic touch

Beard trends: Classic touch

Bărbatul urban și modern știe ce vrea, iar barba este unul dintre elementele care îl definesc. Foarte versatil, părul facial poate schimba forma feței unui bărbat. De aceea, fie că optezi pentru o barbă mai lungă, una foarte scurtă sau doar mustață, este important să păstrezi o linie elegantă, dinamică, plină de putere, dar în același timp sensibilă.


The modern, urban man knows what he wants and the beard is one of the elements that defines him. Very fickle, the facial hair can change a man’s face shape. Therefore, either you opt for a longer beard, a very short one or just a moustache, it’s important to keep an elegant, dynamic, full of strength but at the same time, a sensitive line.

 

 

 

 


28th issue GETT’S Men Magazine